ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

VOOR WIE?

Voor middelbare schoolgroepen


WAT?

Leerlingen in hun 4de, 5de of 6de middelbaar moeten steeds vaker omgaan met stress, zich aanpassen aan een nieuwe groep, belangrijke keuzes maken voor hun toekomst, enz. Een assertieve houding, doorzettingsvermogen, en verantwoordelijkheidszin kunnen hen daarbij helpen.
Outward Bound® wil aan de hand van effectieve, doelgerichte outdoorcursussen leerlingen helpen om:

• zicht te krijgen op hun eigen kwaliteiten en valkuilen en ze te leren gebruiken
• leren samen te werken
• beter zicht te krijgen op hun eigen functioneren in groep
• efficient te leren communiceren
• elkaar te leren kennen in een niet-schoolse uitdagende, natuurlijke omgeving
• persoonlijke, eerlijke feedback te leren geven en ontvangen
• eigen grenzen te ontdekken en te leren respecteren.

Dit resulteert in een bonte mix van (groeps- of persoonlijke) opdrachten en boeiende, nuttige reflectiemomenten waarin leerlingen zichzelf op een andere manier tegenkomen en de juiste feedback leren geven en ontvangen.