ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Begeleiding turn around teams


 

VOOR WIE?

Programma voor grote(re) ondernemingen die met shut down/ turn around situaties geconfronteerd worden.


WAT?

Zoals typisch voor een shut down wordt er gewerkt binnen een situatie waarbij men met zeer diverse partijen (uiteenlopende diensten, externen, contractors,…) van verschillende pluimage (allerlei nationaliteiten, culturen, talen,….) gemeenschappelijke objectieven moeten gerealiseerd worden. Dit binnen een strikt tijdschema, beperkt budget en met een sterke focus op veiligheid en kwaliteit.

Outward Bound® begeleidt deze samengestelde teams in de verschillende fases van het proces, met als belangrijste thema’s:
​Teambuilding en team coaching, Veiligheid en Samenwerking met contractors