ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Change managementVOOR WIE?

Voor alle organisaties die doorheen een veranderingsproces gaan: een nieuw management, andere locatie, organisaties die in korte tijd sterk groeien, of net moeten afslanken, een koerswijziging, fusies, enz..


WAT?

Omgaan met verandering houdt heel wat meer in dan het doorvoeren van een aantal zogenaamde technische wijzigingen. Steeds vaker blijkt dat een veranderingsproces realiseren niet zo evident is. Dit heeft te maken met een te beperkt draagvlak, belangrijke sleutelfiguren die de verandering nog onvoldoende geaccepteerd hebben, een onvoldoende inschatting van de hindernissen op de werkplek en/of een gebrekkige globale communicatie.

​Outward Bound® maakt doorheen de training ook de moeilijke thema’s binnen de veranderingsprocessen bespreekbaar, om zo de onderlinge communicatie te verbeteren en een breder draagvlak te creëren.