ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Ervaringsleren en procesbegeleiding


 

VOOR WIE?

Voor KMO’s en grote(re) ondernemingen, middengroepen en de social profit sector


WAT?

Het hanteren van ervaringsleren vraagt om deskundigen, om vakmensen. Dit opleidingstraject stelt zich tot doel deelnemers te bekwamen in de ervaringsgerichte aanpak en in de begeleidingshouding die deze specifieke werkvorm vraagt en draagt.
​Het programma wil tevens de nodige werkinstrumenten aanbieden opdat de deelnemers binnen hun werkmilieu (en eventueel ook daarbuiten) en met de middelen waarover zij beschikken autonoom een eigen programma kunnen uitbouwen dat voldoet aan een aantal kwaliteitseisen en veiligheidscriteria.