ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Leadership


 

VOOR WIE?

Voor iedereen die een leiding gevende rol moet opnemen in zijn/haar organisatie.


WAT?

Van mensen die leiding geven wordt heel wat verwacht. Coachen, motiveren, plannen en samenwerken zijn maar enkele van de vele taken die bij een leidinggevende functie horen. Om deelnemers te laten groeien in leiding geven, begeleidt Outward Bound® hen in het exploreren én ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, vanuit leer- en praktijkervaringen die gelinkt worden aan theoretische kaders rond leiding geven:

• Verwerven en integreren van inzichten in groepsdynamiek en zichzelf als leider hiertegenover gepast kunnen positioneren. Verwerven van inzicht in ontwikkelingsfasen van teams en groepen en ‘onzichtbare mechanismen’ en patronen in interacties.
• Hanteren van flexibel en situationeel leidinggeven (motiveren, delegeren, instrueren, overleggen).
• Vergroten van de eigen relationele en communicatieve vaardigheden (constructieve feedback, functionerings- en evaluatiegesprekken)
• Eigen sterkte- /zwakte- analyse als leider. Verkennen van de ‘eigen’ leiderschapsstijl en de impact ervan op taak en proces
• Verkennen van positioneringsmogelijkheden als leider.