ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Pesten


 

VOOR WIE?


Voor de non-profit sector en jongerengroepen


WAT?

Uit onderzoek blijkt dat in bedrijfscontexten 10 tot 19% van de werknemers gepest wordt. In basisschoolcontext 25% van de kinderen, in secundair onderwijs nog 15%. Daarbij krijgt 40% van de slachtoffers nooit hulp.

Bij pesten denken velen al te vaak in termen van slachtoffer-dader.  Bij Outward Bound® gaan we echter niet uit van oorzaken die ofwel alleen bij de pester, of de gepeste liggen, ofwel alleen in een gebrekkige organisatie, een niet functionele school- en bedrijfscultuur en alle spanningen die eruit voortvloeien.

Sleutelgegeven is: relationeel en situationeel kijken naar de wisselwerking en interactie tussen alle betrokkenen én het systeem. Outward Bound® benadert pesten niet rechtlijnig als oorzaak-gevolg. Wél als een vast-‘gezette’ manier van omgaan met elkaar binnen een systeem. Groei en ontwikkeling, efficiënter functioneren, samenwerken, met elkaar omgaan in school en bedrijf, heeft alles te maken met het verkennen en implementeren van nieuwe mogelijkheden, alternatieven en het daarmee gepaard gaande bewustzijn.