ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Sports Team Development


 

 
“Less talented teams with greater intensity defeat more talented teams all the time”
 

                               Phil Jackson, Voormalig basketbalcoach L.A. Lakers en Chicago Bulls (11NBA titels)
 

VOOR WIE?

De dynamiek binnen een sportteam is een essentiële factor voor de prestaties van het team. De dynamiek van het team uit zich ook naar de individuele prestaties. Experten zorgen ervoor met hun ervaring dat het zicht krijgen op de essentie van die dynamiek verwezenlijkt kan worden. Het uiteindelijke doel is om waar nodig deze ook positief bij te sturen.
 

WAT?

Hoewel onze programma’s op het eerste zicht lijken op klassieke outdoor teambuildings, maakt onze experiëntiële procesbegeleiding een belangrijk verschil. Het gaat er bij ons niet enkel om leuke, uitdagende en groepsvormende activiteiten aan te bieden. Onze organisatie wil ook de dynamiek binnen een team en de interacties tussen spelers onder de loep te nemen.
Onze trainers zijn daarom niet enkel technisch onderlegd, maar tevens gecertificeerd in het 'ervaringsleren' en 'groepsdynamica'. Ze hebben een goed oog voor zowel de kwaliteiten als beperkingen en (mogelijke) blokkades binnen een team. Deze blokkades kunnen hun uiten in  bijvoorbeeld de communicatie van of hoe er wordt omgegaan met de balans tussen persoonlijk belangen en groepsbelangen. Vaak zit het probleem verscholen in de kleine details. Deze details maken een verschil wanneer ze tijdens onze programma’s opgemerkt en besproken kunnen worden.

Zo wordt teambuilding bij Outward Bound® Belgium een krachtige team-development: er ontwikkelt zich een positieve, veerkrachtige en prestatiebevorderende teamdynamiek. De betrokkenheid en binding van individuele spelers bij het team neemt toe en de intensiteit van het team groeit. Een mooi gevolg hiervan zijn de verbeterde resultaten van het team.


Meer weten? download hier de folder: 

The Impact of Adventure-Based Training on Team Cohesion and Psychological Skills Development in Elite Sporting Teams, Ph.D research at the university of Sidney