ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Visieontwikkeling


 

VOOR WIE?

Voor elke organisatie


WAT?

Via een procesgericht ontwikkelingstraject komen tot duidelijke keuzes voor de toekomst die vertaald worden in een concrete en werkbare strategie. We vertrekken van wat er al is. Welke teksten bestaan, wat zijn leemtes die moeten worden opgevuld, welke thema’s leven er, waaraan kunnen we niet voorbij, wat wordt als positief ervaren…? Daartoe wordt een kernteam samengesteld, dat in de mate van het mogelijke een afspiegeling moet zijn van de verschillende departementen of segmenten van de organisatie.