ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Werkplekcoaching


 

VOOR WIE?

De opleiding is gericht op KMO’s, middengroepen en de social profit sector die mensen op de werkvloer inschakelen bij het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers (nieuwe collega’s, uitzendkrachten, stagiairs uit scholen, volwassenenonderwijs, VDAB, ondernemersopleidingen,…).


WAT?

De cursus vertrekt van een aantal uitgangspunten:
• De begeleider heeft een voorbeeldfunctie.
• Een goede begeleider past zijn begeleidingsstijl aan het niveau en de persoonlijkheid van de medewerker aan.
• De begeleider is in staat om op een specifieke en constructieve manier feedback te geven en begeleidende gesprekken te voeren. Dit betekent dat de begeleider een aantal modellen/concepten kan hanteren en de nodige basisvaardigheden bezit om hiermee aan de slag te gaan.


DOELSTELLING VAN DEZE OPLEIDING

• Zicht krijgen op de eigen begeleidersstijl en competenties
• Zicht krijgen op het ontwikkelingsniveau, betrokkenheid en leerstijl van de medewerker
• Begeleidende gesprekken voeren