ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Masterclasses


 

VOOR WIE ?

Open cursus voor deelnemers die reeds een opleiding Ervaringsleren & procesbegeleiding / Adventure Education / Via Experientia gevolgd hebben.


WAT ?

Outward Bound® organiseert verschillende masterclasses, telkens rond een thema dat met ervaringsleren te maken heeft. Onze trainers werken rond volgende thema’s:

De groep als deelnemer, van 7 t/m 9 juni 2016, te Lustin - begeleiding door Luk Peeters
Silence (gaat door in het Engels), van 20 t/m 23 oktober 2016, te Yvoir - begeleiding door Arturas Deltuva


We behandelen deze thema’s op een ervaringsgerichte manier, aangevuld met theoretische modellen en kaders.


EEN ACTIEVE EXPLORATIE IN DE FASCINERENDE WERELD VAN DE GROEP EN HAAR DYNAMIEKEN
‘De groep als deelnemer' 
7-9 juni 2016, Lustin

This Master class is given in Dutch
Ce Master class aura lieu en Néerlandais
 
Outward Bound België organiseert een reeks van Masterclasses. Dit zijn voortgezette workshops over ervaringsleren en procesbegeleiding. Na het succes van 2012 bieden we deze Masterclass rond groepen met Luk Peeters graag opnieuw aan en breiden we ze zelfs met een dag uit.  Dit biedt de mogelijkheid om uitgebreider stil te staan en ons nog meer te verdiepen in de thema’s en dynamieken van de groep.
Deze Masterclass is ontworpen voor iedereen die een basisopleiding heeft genoten rond ervaringsleren en/of voldoende ervaring heeft met ervaringsleren en groepsdynamieken.
Deze workshop is geen vervanging van een langdurige basisopleiding.
 
Ervaringsleren speelt zich erg vaak af in een groepscontext.
Naast de kracht en de waarde van de activiteiten en de ervaringsgerichte aanpak van de begeleider is de groep een van de determinerende factoren in het leerproces van individu en team. Maar een die erg moeilijk te (be)grijpen is.
Tijdens de master class willen we deze ‘groepsfactor’ kundiger en doelgerichter leren hanteren en inzetten.
Enerzijds binnen die cursussen en programma’s waar er met individuen gewerkt wordt die alleen voor de duur van het programma een groep vormen. Hier onderzoeken we hoe de groep en haar bijhorende ‘fenomenen’ het individuele leren kan versterken en hoe we als groepsbegeleider dit kunnen faciliteren en een groepsklimaat kunnen helpen installeren dat hiertoe bijdraagt.
Anderzijds zijn er ook ervaringsleerprogramma’s voor bestaande teams die erop gericht zijn de samenhang te versterken of het teamfunctioneren te optimaliseren. Daar ligt de uitdaging anders. Hier gaan we aan de slag met het vertalen van individueel en rolgedrag naar de betekenis op teamniveau: wat zegt het gedrag van een teamlid over wat relevant is voor het gehele team? En hoe stuurt de groep op vaak onbewuste wijze de acties van haar leden? En wat zegt dit over de groeimogelijkheden en -opportuniteiten van dit team? Vervolgens zoeken we naar strategieën om iets dat eigenlijk geen concreet waarneembare vorm of afgebakende identiteit heeft, te contacteren en te beïnvloeden.
Uiteraard gebruiken we de deelnemersgroep van de workshop als bevoorrechte leeropportuniteit en toetssteen van onze inzichten en kruiden op deze manier het geheel met de licht avontuurlijke saus van introspectie...
 
Praktisch: 
Datum: 7 juni 2016 om 11u tot 9 juni 2016 om 17u
Locatie: Outward Bound cursushuis, Rue Covis 19, 5170 Lustin, België
Vragen / Inschrijvingen: info@outwardbound.be, +32 16 23 51 72
!! Laatste plaatsen voor gedecideerde last minute beslissers!!!
Prijs: € 500 (alle maaltijden, overnachtingen, verzekering inbegrepen). 
 
Trainer
Luk Peeters werkt in de experiëntiële Outdoorsetting sinds 1985. Hij studeerde Sociale agogiek en is Gestalttherapeut, -opleider en –supervisor. Hij werkte vele jaren voor Outward Bound en was medeoprichter van Exponent, de firma die het begrip ‘touwenparcours’ mee in Europa introduceerde. Momenteel  is hij actief als zelfstandig procesbegeleider en opleider en is hij staflid van een opleiding Emotion Focused Therapy en van een specialisatiejaar Groepstherapie. Hij presenteerde workshops en lezingen op diverse internationale conferenties en is vooral bezield door de ‘Adventure Therapy’ toepassingen van het ervaringsleren. Hij is lid van de Adventure Therapy International Committee (ATIC) en nog steeds gepassioneerd ‘buitenmens’.
SILENCE
‘working with silence’
20-23 oktober 2016, Yvoir

 
Deze Master class wordt in het Engels gegeven
Ce Master class aura lieu en Anglais
 
Outward Bound Belgium organises a series of Master Classes. These are advanced workshops on experiential learning and process facilitation. Now we are proud to present a workshop about SILENCE.
This master class is designed for everybody who has participated in a course on experiential learning or who is an experienced professional.
This workshop does not replace a basic training in experiential learning / process facilitation.
 
This workshop will explore different aspects of silence. In experiential learning processes silence has various uses, depending on the aims and the context in which it takes place. Silence can be an exercise in alternative communication; it can be a way of acting and listening to self and others; a way of being and living together. In some cultures they even say that silence is the door to yourself.
It is interesting how almost everyone has some kind of relationship with silence. Some people don’t like it at all; for others it is interesting but full of hazards; and for some it is strangely fascinating. Just imagine: cooking together without speaking…
In this workshop we will experience different facets of silence, but mostly we will wander in it and wonder about it.
The first day to get to know each other and enter silence in various ways; then two and a half days and nights of no-speaking; ending with professional transfer and personal evaluation.

In the end we will remember,
Not the words of our enemies,
but the silence of our friends.
Martin Luther King, jr.
Practical  
Date: from 20 Oct 2016, 9:30 — 23 Oct 2016, 20:00 (possibility to stay until 24 Oct in the morning)
Place: Guesthouse in Tessenderlo - Belgium
Questions / Applications: info@outwardbound.be, +32 16 23 51 72
Deadline for applications: 29 June 2016
Price: € 550 (including: food, accommodation, insurance)
 
Trainer
Arturas Deltuva: Psychologist, Ph.D. Social sciences, HR consultant
Specialization: teamwork (intercultural teamwork), situational leadership, intercultural communication, training for trainers. He uses modern active training methods: experiential learning, outdoor courses, open space technology, and other interactive learning methods. He has an immense international experience.
Voor meer info, contacteer het Outward Bound secretariaat via info[at]outwardbound.be.