ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
ons cursusaanbod

Postgraduaat Adventure EducationOutward Bound® organiseert i.s.m. Odisee de postgraduaatsopleiding "Adventure Education". De opleiding start met een ervaringsvijfdaagse begeleid door Outward Bound®.
Hier gaan de deelnemers in eerste instantie op een ervaringsgerichte manier zelf met hun persoonlijke thema’s aan de slag. Ze ondervinden de methode als het ware ‘aan den lijve’.
De laatste dag van deze vijfdaagse wordt er vanuit de opleidingsdoelstelling op deze gezamenlijke ervaring teruggeblikt. Op basis van deze analyse wordt het voorgestelde programma verder ingevuld. De leerinhouden worden vervolgens in tweedaagse sessies verder uitgediept.
 


Adventure education


Adventure education zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om een impuls te geven aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling. Sleutelelementen daarin zijn een authentieke ervaring en het samenspel van outdoor-activiteiten, de natuurlijke omgeving en de omgang met de groep. In het postgraduaat Adventure education leer je die sleutelelementen hanteren.


Doelstelling


Outdoor-activiteiten bieden een bijzonder platform voor leren. De effectiviteit ervan is in diverse agogische werkvelden aangetoond maar hangt af van een kundige begeleiding. Het postgraduaat Adventure education leidt je op om die activiteiten zo te hanteren dat ze leer- en ontwikkelkansen creëren voor mensen en groepen met verschillende achtergronden.

 

Meer informatie: