ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
onze doelgroepen
Hoewel een bepaalde situatie of doelstelling hetzelfde kan zijn voor verschillende organisaties, wil dat nog niet zeggen dat de aanpak die we voorstellen copy-paste moet zijn. Immers de (omgangs)processen binnen een KMO zijn totaal anders dan in een grote(re) onderneming en die zijn dan weer helemaal verschillend van de werkwijze in een non-profit organisatie. Ook jongerengroepen vergen een heel specifieke werkwijze.