ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
onze doelgroepen

Middengroepen

In sociale organisaties en dienstverleningsinstellingen zoals ziekenhuizen, werkgevers- en werknemersorganisaties, mutualiteiten, enz. ligt de nadruk niet in de eerste plaats op winst. Efficiëntie, menselijke ROI, optimale samenwerkingsverbanden e.d. zijn evenwel even belangrijk.