ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
onze doelgroepen

Sport teams

Outward Bound® programma's dragen ook bij tot het vormen van (veer)krachtige en performatieve teams, gekenmerkt door authentieke relaties, een goeie communicatiecultuur en de draagkracht om met tegenslagen en conflicten om te gaan. Outward Bound biedt nu ook programma's specifiek gericht op sport teams en hun begeleiders.