ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
Wat bieden we?
Eerst luisteren we. We analyseren uw vragen om vervolgens samen met u uw behoefte juist in te schatten. Op zoek naar een betere teamspirit? Hulp bij coaching van groepen? Het verhogen van carrièrekansen? Een leidraad voor het omgaan met conflictsituaties? Een beter inzicht in individuele of groepsprocessen?

Dan stellen we u een op maat uitgewerkt traject voor, met duidelijke objectieven. Tijdens het verloop van de opleiding sturen onze trainers continu bij, zodat de groep en de individuele deelnemers steeds leerkansen krijgen die ze nodig hebben om dedoelstellingen van de training te halen. Dat maakt Outward Bound® zo anders: we starten en weten waar we uitkomen, maar tussenin ligt geen voorgekauwd programma.

Hoe verliepen de activiteiten, waarom zo en niet anders, waar liep het mis en waar ging het goed, wat kunnen we daaruit leren? Stapsgewijs verkrijgt u heldere inzichten in bepaalde gedragingen en groepsprocessen. Onze begeleiders leren u om die inzichten blijvend te verankeren en toe te passen in dagdagelijkse situaties.

Outward Bound® rekruteert haar begeleiders met de grootste zorg. Ze komen uit het bedrijfsleven, vormingswerk en maatschappelijk werk. Ze hebben veelal een diploma in de humane wetenschappen en krijgen daarnaast continu opleiding. Outward Bound begeleiders zijn actief betrokken bij de activiteiten en reflecties, zijn discreet en tonen respect voor elk individu.