ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
Wat bieden we?
Voor Outward Bound® komt ‘zorg voor veiligheid’ op de eerste plaats. Omdat ervaringsgericht leren en outdoor activiteiten de basis vormen van onze programma’s, spreekt het voor zich dat we er op getraind zijn om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen. Zowel fysiek als emotioneel.

Als één van de weinige organisaties in onze sector is Outward Bound® België geaccrediteerd door de Beroepsfederatie van Natuursport Ondernemingen (BFNO). Onze organisatieen onze activiteiten worden jaarlijks doorgelicht, zowel intern als door onafhankelijke externe auditors. Daarmee beantwoordt Outward Bound® aan elke regelgeving m.b.t. milieuzorg én veiligheid van natuursportprogramma’s (zie KB 25/4/2004, “Veiligheid van actieve ontspanningsevenementen”). Bovendien scoren wij met een tevredenheidscijfer van 99% bijzonder goed in de Q-for klantentevredenheidsaudit, een audit waarin het thema veiligheid eveneens bevraagd wordt.