ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
Sponsoring
Outward Bound® draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. MVO is voor ons geen alleenstaand project dat we ondersteunen, het is een manier van werken. Outward Bound® wil aan iedereen de kans bieden met ons op stap te gaan, ook mensen die niet over de nodige financiële middelen beschikken. Aangezien Outward Bound geen financiële steun krijgt van de overheid, hebben we daarom een eigen sponsoringfonds beschikbaar, een fonds, waarmee we deelnemers helpen hun Outward Bound® cursus te financieren. Ongeveer de helft van onze programma’s krijgt steun vanuit het sponsoringfonds van Outward Bound®: van scholengroepen, tot jongeren in de bijzondere jeugdzorg, kankerpatiënten, mensen met een eetstoornis, enz.

Outward Bound® sponsort niet alleen groepen, ook individuele deelnemers die graag in een Outward Bound® traject willen stappen, maar hierin worden belemmerd door hun financiële achtergrond. Om als individu in aanmerking te komen voor sponsoring vanuit het Op Stap fonds vragen we je ons volgende documenten te bezorgen:

- Een motivatiebrief waarin je uitlegt aan welk programma je wenst deel te nemen en waarom
- Een brief waarin je jouw (of je ouders’) financiële situatie nader toelicht

Gelieve deze documenten te bezorgen aan Outward Bound®, t.a.v. Elsy Coosemans, Kapucijnenvoer 217, 3000 Leuven of per e-mail aan info[at]outwardbound.be
Elke aanvraag wordt vertrouwelijk en individueel behandeld.