Bristol Meyers Squibb

Teambuilding

Bristol Meyers Squibb
Met deze teambuilding wilden we verantwoordelijken, ‘remote’ aan de slag in verschillende landen, die elkaar bovendien nauwelijks ooit ontmoet hadden, dichter bij elkaar brengen. Via de opleiding werd hen innovatiecapaciteit, decision making, risicoanalyse en ondernemerschap bijgebracht.