Havenbedrijf Gent

Teambuilding

Havenbedrijf Gent
De taken van het Havenbedrijf Gent bestaan uit het uitoefenen van de havenadministratie. Het uiteindelijke doel is de efficiënte exploitatie van de haven. In grote lijnen houdt dit in dat het Havenbedrijf erop toeziet dat enerzijds in de haven de nodige en aangepaste infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en van het goederenverkeer en dat er anderzijds een gunstig sociaaleconomisch klimaat wordt gecreëerd voor de industriële en commerciële bedrijven die in de haven actief zijn of zich er willen vestigen.

Het directiecomité had in 2009 een nieuw strategisch plan ontwikkeld: missie, visie en waarden waren onder de loep genomen, en er was een nieuwe directeur generaal. Men wilde mensen gemotiveerd krijgen om achter de nieuw geformuleerde waarden te staan.
De Outward Bound® focuste dan voornamelijk ook op:
• Kennismaken met iedereen ook buiten de diensten
• Delegeren en verantwoordelijkheid opnemen
• Creatief bezig zijn
• Meer verantwoorde risico’s durven nemen
• Vertrouwen
• Klantgerichtheid
• Engagement
• Aan de lijve ondervinden welke de waarden van onze organisatie zijn
• Goed communiceren
​• Proactief reageren ipv te wachten tot iets gevraagd wordt