Oxford University

Teambuilding

Oxford University
Een training gericht op een meer efficiënt teamwork en het verkennen en verleggen van de grenzen voor eenieders persoonlijke effectiviteit als lid of leider van een klein team. Probleemoplossende taken gecombineerd met debriefing sessies laten toe om onderlinge gedragingen en interacties te observeren. De daaruit voortvloeiende discussies geeft hen een inzicht in hun eigen functioneren in het team en het effect daarvan op de andere teamleden.