Solvay

Leiderschapstraject

Solvay
Het betreft hier een Outward Bound® sessie in het leiderschapstraject van Solvay Corporate University:
Dit programma maakte deel uit van een groter leiderschapstraject van de Solvay Corporate University. De 20 deelnemers waren middle managers van over de hele wereld. Ze werden ingedeeld in 4 groepen van 5 personen gedurende het volledige traject, waarbij deze groepen ook dienst doen als coachingsgroepen.
​Solvay had het jaar voordien Rhodia overgenomen. De 4 groepen waren dan ook zo samengesteld dat er steeds mensen in zaten zowel van Solvay als van Rhodia. Dat deze mensen mekaar konden vinden was een secundaire doelstelling van dit programma. Ondanks dat het opleidingstraject over leiderschap ging, kwam ook teamwork aan bod: mensen de kans geven om samen te functioneren in een team en om te zien hoe dat dan werkt.