Total

Training managers en leidinggevenden

Total
“De resultaten zijn verbluffend. Tot op vandaag zijn de positieve effecten voelbaar in onze onderneming."
Tom Schockaert, CEO

strategie
Het topmanagement van Total raffinaderij wou na een cultuuronderzoek een uitgebreide training voor alle managers en leidinggevenden met de bedoeling iedereen feedback te geven over hun leiderschapsstijl en een training op te zetten om hun leiderschapsstijl optimaal te enten op de bedrijfswaarden. Het project werd voorgelegd aan Outward Bound®. Samen definieerden we de doelstellingen en werkten we een plan uit om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
actie
De groep en het individu werden ondergedompeld in concrete, vrij ongewone en ongekende actiesituaties. Gedurende drie dagen en een avond werd, in een natuurlijk kader, de totaliteit van de persoon aangesproken. Een obstakel van 4 meter hoogte beklimmen, een rappel aanleggen en afdalen van een brug, een “search & rescue”-operatie op een moeilijk bereikbaar terrein, en telkens kreeg iemand de kans om een activiteit te begeleiden...
reflectie
De activiteiten werden regelmatig afgewisseld met reflectiemomenten. De sterkten werden geoptimaliseerd en de valkuilen werden geanalyseerd en omgevormd tot positieve inbrengen. Drie dagen actie en reflectie resulteerden in een realistisch individueel actieplan om aan de slag te gaan.
integratie
Tom Schockaert, CEO:
“De resultaten zijn verbluffend. Tot op vandaag zijn de positieve effecten voelbaar in onze onderneming. Vandaar dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Het constant terugkomen en verfijnen van het actieplan helpt ons daar heel fel in.
We zijn erg enthousiast over de totaalaanpak. Elke keer we in ons bedrijf voor moeilijke, strategische beslissingen staan of we een groot opleidingstraject willen realiseren, gaan we in zee met Outward Bound®. Voor ons zijn zij zeer goede coaches, en experten in procesbegeleiding. Ik raad hen altijd aan bij bevriende managers. ”