Total

Total - shut down

Total
“Because of the team sessions with Outward Bound, we started the Turn-Around with a strong team spirit, clear agreements and a good understanding between TRA people and contractors."
Jo Jansen, TRA Turn-Around Manager, in de raffinaderij van Antwerpen

strategie
Een “shut down” in een raffinaderij komt frequent voor. Elke 6 jaar wordt de ganse installatie gedemonteerd, gecontroleerd, hersteld en vervangen. Het is een zeer belangrijke periode voor de raffinaderij. Belangrijke budgetten, zeer korte opleveringstermijnen, zeer strikte veiligheidsvoorschriften en uiterst hoge kwaliteitsstandaarden worden geëist. Een shut down vergt een voorbereiding van verschillende jaren. Een shut down, dat zijn ook meer dan duizend externe contractors van verschillende nationaliteiten die als het ware ‘landen’ op de raffinaderij, voor een boeiende, menselijke ervaring.
actie
Omdat een shut down zo cruciaal is, doet de raffinaderij van Antwerpen beroep op Outward Bound®, om zo hun kansen op succes te vergroten. Onze eerste interventie is met de planningsverantwoordelijken: een dertigtal medewerkers van zowel Total als verschillende andere organisaties, die gedurende een langere periode zullen moeten samenwerken. Zonder een perfecte onderlinge samenwerking heeft het project geen kans op slagen. Outward Bound® brengt hen gedurende 2 dagen samen (de interne en externe medewerkers) voor een teambuilding. Op het einde van deze training wordt een concreet actieplan uitgewerkt en overgebracht naar alle betrokkenen.

“My commitment as an operator has strongly increased; I now see where I fit in the big system and what my role is. I will certainly motivate my colleagues.”

Vervolgens gaan we aan de slag met de ploegen die de shut down on site zullen realiseren. Een training van 3 dagen. Teams samengesteld uit verschillende afdelingen van de raffinaderij, externen en verschillende nationaliteiten. Het merendeel van de deelnemers kent elkaar niet. Ook hier wordt een concreet actieplan uitgewerkt en gecommuniceerd aan iedereen.
​“What I experienced very positively was the teambuilding in the Ardennes. Ideal for getting to know people during the activities. The distance between contractors and the TRA people has definitely been reduced and it’s much easier now to ask people something. Definitely a good initiative.”

Outward Bound® volgde nadien alle teams op het terrein tijdens de shut down, om hen te coachen en hun onderlinge communicatie tussen de teams nog te verbeteren.
reflectie
Jo Jansen, TRA Turn-Around Manager, in de raffinaderij van Antwerpen:
“In the meantime, the TA has finished, and everything went fine. Absolutely no accidents, not even someone who hit their fingers… All units completed in time, and within budget. Also important is that the team concept worked. For everyone involved, this TA was one of the best in recent years in the Benelux, and certainly the best at TRA in a long time.”
​“Because of the team sessions with Outward Bound, we started the Turn-Around with a strong team spirit, clear agreements and a good understanding between TRA people and contractors. So far everything is running smoothly, people understand each other, stick to agreements, no accidents, good spirit in the teams… this has much to do with what we have built up during the teambuilding in the Ardennes.”